Predškolská dochádzka bude na Slovensku povinná

Podľa ministerky školstva, Martiny Lubyovej, chce povinnou predškolskou dochádzkou, vláda reagovať na návrhy a opatrenia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Predškolská výchova by mala byť povinná pre všetky deti, ktoré dovŕšia piaty rok života.
Novým zákonom, chcú jeho tvorcovia zabezpečiť lepšiu pripravenosť na nástup do školskej povinnej dochádzky. Predpokladajú, že by to mohlo pomôcť najmä rómskym deťom a tiež deťom zo sociálne slabých rodín. Ministerka školstva však tiež verí, že povinná predškolská príprava zlepší výsledky v medzinárodných testovaniach. Zákon by mal do platnosti vstúpiť od prvého septembra 2020.

malování
 
Pred tým, ako samotný zákon vstúpi do platnosti, sú však potrebné isté úpravy legislatívy. Na tie bude mať vláda necelé dva roky. Ich súčasťou by mali byť tiež rozhovory so zriaďovateľmi materských škôl, teda so zástupcami konkrétnych miest a obcí. Triedy, ktoré budú musieť vzniknúť, totiž výrazne ovplyvnia i rozpočet.
Vo väčších mestách by nemal vzniknúť výrazný problém. V prípade dedín, kde už aj v súčasnosti bojujú s nedostatkom miesta v škôlkach, však táto zmena, môže spôsobiť isté komplikácie. Podľa poslancov však budú mať zriaďovatelia dostatok času túto situáciu vyriešiť. Ako jednu z alternatív, ponúkajú využívanie finančných prostriedkov z európskej únie.

sourozenci
 
V súčasnosti je celá predškolská výchova založená na dobrovoľnosti rodičov. Ak sa teda rozhodnú svoje dieťa do materskej školy nenahlásiť, neexistuje zákon, ktorý by ich v tom obmedzoval. Mnoho rodičov využíva tento vek dieťaťa na predĺženú materskú dovolenku, alebo starostlivosť zveria starým rodičom.
Je ťažké s jednoznačnosťou povedať, čo je pre dieťa lepšie. Domáce prostredie môže pozitívne vplývať na osobnostný rozvoj, keďže mu je venovaná väčšia pozornosť ako v škôlke. Taktiež vzniká priestor na upevnenie vzťahov v rámci rodiny.
Nevýhodou je, že takéto deti nie sú zvyknuté na kolektív. Nástup na základnú školu je pre nich preto veľmi veľkou zmenou, ktorú nemusia niesť najľahšie. Problémom je aj zdravie. V kolektíve si deti prirodzene posilňujú imunitu a môžu prekonať niektoré detské ochorenia, ako napríklad ovčie kiahne.  

Nezařazené