Zapisovanie zmien do Obchodného registra

Nech už sa pohybujete na podnikateľskom trhu niekoľko rokov, alebo ste začali s podnikaním ešte len nedávno, určite viete, že každú vykonanú zmenu vo vašej obchodnej spoločnosti, musíte zapísať aj do Obchodného registra. Táto podmienka oznamovania a zapisovania zmien do Obchodného registra sa týka všetkých obchodných spoločností a teda konkrétne ide o verejnú obchodnú spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditnú spoločnosť, akciovú spoločnosť, družstvo, ale spadajú sem aj štátne podniky, podniky zahraničných osôb a európskych spoločností či zoskupení.

elektronický návrh na zmeny v OR

Pod vykonané zmeny patrí napríklad rozšírenie predmetu podnikateľskej činnosti, prípadne jeho zúženie, alebo zmena sídla, obchodného názvu, konateľa a ďalšie iné zmeny. Za akýkoľvek vykonaný zápis do Obchodného registra sa platí súdny poplatok, z toho dôvodu sa skôr oplatí dať zapísať viacero zmien naraz v jednom návrhu na zapísanie zmien.

vypisovanie návrhu na zápis zmeny v OR

Vďaka neustálemu rozvoju elektroniky a počítačových technológií sa dajú zmeny v obchodnom registri zapísať okrem tradičného spôsobu odoslaním návrhu poštou, v súčasnosti zrealizovať aj prostredníctvom elektronického formulára. Urobiť tak viete cez portál slovensko.sk, kde nájdete odkaz na všetky potrebné elektronické formuláre, ktoré budete potrebovať k ich podaniu. Rovnako tam nájdete aj presný popis krokov, ako máte pri podávaní elektronického formulára postupovať a ďalšie dôležité informácie, týkajúce sa napríklad súdnych poplatkov a spôsobu ich elektronického uhradenia. Keď sa rozhodnete pre tento spôsob podania návrhu na zapísanie zmien do Obchodného registra, nesmiete zabudnúť na to, že na overenie elektronických formulárov budete potrebovať mať aj elektronický podpis a občiansky preukazom s čipom. Ak ho teda nemáte, nebudete môcť dokumenty overiť a namiesto elektronického spôsobu budete tým pádom nútený využiť skôr tradičné podanie návrhu.