Čistička odpadových vôd alebo žumpa?

Malé, alebo domové čističky odpadových vôd sú čoraz obľúbenejšie. Nie je to len vďaka ich minimálnej záťaži na životné prostredie, ale aj nízkym prevádzkovým nákladom. Ak dávate prednosť klasike zaobstarajte si žumpu. Pokiaľ sa neviete rozhodnúť vyberte si to, čo je pre vás výhodnejšie.
Čistička odpadových vôd (ČOV) verzus žumpa
V rodinných domov, ktoré nemajú možnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu sa neraz rieši otázka kam s odpadovou vodou z domácnosti. Vybrať si môžete medzi žumpou a čističkou vôd. Rozdiely v týchto dvoch zariadeniach sú podstatné.Odpadové vody.jpg

  • Žumpa je len zberná nádoba na ukladanie splaškov z domácnosti. Po jej naplnení sa o ich likvidáciu musíte postarať. Technická služby ju vyprázdnia a odvezú do čistiarne odpadových vôd kde sa o jej likvidáciu postarajú.
  • Čistička vôd vás tohto bremena zbaví. Voda sa v nej nezberá, čistí sa od hrubých nečistôt, mikroorganizmov a choroboplodných zárodkov a púšťa sa do prírody.

Financie
S ohľadom na prvú investíciu vás zriadenie žumpy vyjde lacnejšie. Nezabúdajte ale na prevádzkové náklady – odvoz plnej žumpy musíte zveriť do rúk odborníkov, ktorý ju vyprázdnia a odpad zlikvidujú.
ČOV je síce podstatne drahšia, v jej prospech ale hovorí fakt, že ju nemusíte pravidelne čistiť. Jej prevádzku zabezpečuje elektrina, ale spotreba je minimálna a náklady na ňu sú zanedbateľné.
Povolenia.
Na obe zariadenia potrebujete povolenie od príslušného úradu. Pri čističkách ich potrebujete trochu viac. Nakoľko sa prečistená voda vypúšťa do prírody (trativod – vsakovacia studňa, alebo priamo do vodného toku) potrebujete potvrdenia od príslušných úradov – stanovisko od správcu toku, alebo hydrogeologický posudok. Práve tieto dokumenty môžu prekaziť vaše plány s ČOV. Pokiaľ je čo i len malé riziko ohrozenia podzemných vôd čističku vám úrady jednoducho nepovolia postaviť.Čistiareň odpadových vôd.jpg
Vyberajte aj podľa objemu.
Veľkosť žumpy určujú viaceré údaje – počet osôb v domácnosti, frekvencia jej čistenia, množstvo spotrebovanej vody (priemerná 4 – členná domácnosť potrebuje objem okolo 12 m3).
Aj pri čističke odpadových vôd musíte brať ohľad na objem, ktorý je ale podstatne menší. Pre bežnú cca 4 člennú rodinu postačí najmenšia ČOV s objemom 0,6 m3.