Prepravné plastové obaly pre továrne a sklady

Nech už firma vyrába akékoľvek výrobky alebo sa zaoberá akýmkoľvek druhom tovaru, musí ho pred samotným predajom niekde uskladňovať. Na takéto účely slúžia skladové priestory, ktoré sú dočasným domovom pre vyrobený tovar či výrobky, odkiaľ sa budú prepravovať na predom určené miesta. K tomu, aby bola ich preprava bez problémová a výrobky boli spoľahlivo a bezpečné uložené, je potrebné v sklade disponovať prepravnými obalmi. Kým hlavnou úlohou prepravných obalov je zväčša ochranná funkcia tovaru, aby sa pri prepravovaní a doprave nepoškodil, okrem toho majú ešte i ďalšiu funkciu. Prepravné obaly by mali pracovníkom v skladových priestoroch uľahčovať prácu, tým že vďaka rôznym úchytom im pomôžu s rýchlejšou a lepšou manipuláciou. Vrátane týchto funkcií by mali byť prepravné obaly rovnako aj praktické ohľadom možnosti ich naloženia do prepravného kontajnera, vozidla či iného prepravného prostriedku. Mnoho obalov je funkčne prispôsobených k tomu, aby sa dali na seba aj po naložení naskladať a po vyložení poskladať, aby sa ušetrilo čo najviac priestoru a nákladov.

výrobná továreň

Pokiaľ vaše skladové priestory nedisponujú takýmto vybavením, ale chceli by ste to zmeniť na trhu je mnoho spoločností, ktoré sa zaoberajú rozličnými inovatívnymi riešeniami prepravných obalov. Jednou z takýchto spoločností je napríklad Schoeller Allibert, ktorá sa výrobou plastových obalov zaoberá už vyše 50 rokov. Počas tohto naozaj dlhoročného fungovania nadobudli ohľadom prepravných obalov množstvo skúseností, na základe ktorých sa im podarilo vymyslieť moderné a inovatívne riešenia. Medzi ich produktami nájdete kompletné skladové vybavenie od IBC kontajnerov, paliet, vedier, prepraviek, vozíkov až po rôzne doplnky a iné príslušenstvo.

prepravky vo výrobe

Tieto prepravné produkty sú vhodné pre rozličné odvetvia, a preto medzi ich zákazníkov patria firmy z automobilového, potravinárskeho, chemického, farmaceutického, kozmetického a poľnohospodárskeho priemyslu či maloobchodného predaja. Aj napriek tomu, že spoločnosť sa zaoberá výrobou plastových prepravných obalov a plasty sú najčastejším znečisťovateľom planéty, snažia sa o ich udržateľnosť. Práve spomínanými modernými a inovatívnymi riešeniami dokázali vyrábať plastové obaly, ktoré majú navýšenú odolnosť so životnosťou až niekoľko rokov. Zabraňujú teda jednorazovému používaniu plastového materiálu, ktorý navyše po opotrebovaní obalu roztavia, aby sa z neho mohli vyrobiť nové obaly. Všetky ich prepravné produkty sú teda recyklovateľné a podporujú udržateľnosť prírody.