Štart podnikania s pripravenou ready made s.r.o.

Vo svete podnikania sa na trhu obchoduje aj s obchodnými spoločnosťami. Teda ak má niekto záujem začať podnikať alebo rozbehnúť nový projekt v čo najkratšom čase, nemusí zakladať novú firmu, ale môže si kúpiť založené sro https://41business.com/predaj-ready-made. Čiže takzvané ready made spoločnosti, čo sú predzaložené firmy určené na predaj, resp. na rýchly prevod ich obchodného podielu na kupujúceho, ktorý vďaka tomu môže začať s danou firmou podnikať prakticky ihneď.

  • Tieto novozaložené spoločnosti majú najčastejšie formu s.r.o. (spoločností s ručením obmedzeným). S.r.o. je najrozšírenejším druhom podnikania na Slovensku.

Podnikateľ, ukazovák

Ready made boli založené za účelom ich následného predaja záujemcom, ktorí chcú alebo potrebujú začať s podnikaním čo najskôr. Je to podstatne rýchlejšie riešenie ako založenie vlastnej firmy od základov. Ready made s.r.o. sú špecifické tým, že sa založili preto, aby sa predávali, teda žiadna podnikateľská činnosť sa s nimi zatiaľ nevykonávala, nemajú za sebou obchodnú históriu. Napriek tomu pri ich založení boli splnené základné body, aby sa s nimi po prevode ich obchodného podielu mohlo začať podnikať.

  • Sú právoplatne zapísané v Obchodnom registri, majú splatené základné imanie ( 5 000 eur) a väčšina z nich sú platcami DPH.

Potrasenie rúk

Sú doslova pripravené pre svojho budúceho majiteľa, ktorý sa po podpise prevodu obchodného podielu stane konateľom v spoločnosti a môže s ňou ihneď rozbehnúť svoje plánované podnikanie.

  • Pri prevode a respektíve pred kúpou sa navyše môžu uskutočniť rôzne zmeny, prispôsobiť napríklad zmena sídla s.r.o., zmena obchodného mena, zmena predmetu podnikania a pod.

Zakladateľmi ready made s.r.o. sú väčšinou firmy, ktoré sa zaoberajú predajom obchodných spoločností. Vedia, že o ready made je v súčasnosti zo strany podnikateľov rastúci záujem a ide vlastne o predzeložené eseročky bez podnikateľskej histórie, pripravené na okamžitý prevod.