Kedy vlastne vravíme o príliš skorej ejakulácii?

Pri sexe je samozrejme dôležitá nielen jeho pravidelnosť, ale ešte viac jeho kvalita. Pod ňu sa v nemalej miere popisuje jeho dĺžka trvania. Aká je však primeraná hranica?
V skutočnosti vravíme o priemere, v ktorom mužovi trvá cca 7 minút od začatia styku, kým dosiahne ejakuláciu. Samozrejme každý pár môže preferovať iné časové úseky, no o tkzv predčasnej ejakulácii vravíme v prípade, ak vyvrcholenie u mužov príde asi minútu až dve pri styku. Samotná predohra a jej trvanie sa teda nepočíta.Smajlík, sklamaný pohľad
Ako bolo spomenuté, úlohu zohrávajú tiež individuálne preferencie každého páru, avšak o probléme sa začína vravieť v spojitosti so spomenutým veľmi krátkym časovým úsekom. Túto situáciu radíme do kategórie erektilnej dysfunkcie, no v skutočnosti je diskutabilné posudzovať vážnosť tohto nedostatku. Problém sa dá totiž niekedy odstrániť napríklad častejším praktizovaním sexu alebo masturbácie či nastavením psychickej pohody. Ak ale tieto prirodzené rady nezaberajú, ešte vždy existujú aj iné riešenia, ktoré môžu mať formu tabliet alebo prírodných doplnkov.
Základom plnohodnotného styku je dosiahnuť pevné stoporenie, no takisto ho vedieť udržať po dostatočne dlhú dobu. V niektorých prípadoch ale prichádza ejakulácia už po prvej minúte, čo môže byť dôsledkom rôznych faktorov, ale k tým možným sa radí napr. sexuálna abstencia či nedostatočná pravidelnosť intímneho styku.
Príliš skoré vyvrcholenie sa teda môže dať ovplyvniť „praxou“, v niektorých prípadoch si to zas žiada psychickú vyrovnanosť. Ale niekedy môžeme vravieť až o nutnosti vykonať chirurgický zákrok. Veľmi častým doporučením je však najprv skúsiť posilňovať PC svalstvo, a to ideálne Kegelovymi cvikmi.Nástenné hodiny

  • Pubococcygeálny sval je zodpovedná za schopnosť udržať moč, ale rovnako tak ním dokážeme ovplyvniť ejakuláciu. Posilňovaním tohto svalu tak dokáže prísť k požadovanej náprave.