Projekt pre energetickú domácnosť

Súčasný energetický aj ekonomický stav zapríčinil, že ceny energií rapídne stúpli. Tieto zmeny sa prejavia najmä na mesačných účtoch za elektrinu, plyn či vodu, a tak ďalej. Preto čoraz viac ľudí v dnešných časoch má záujem o projektové energetické hodnotenie budovy.

Projektové energetické hodnotenie budovy Certifikacabudovy predstavuje proces posudzovania budovy z hľadiska jej energetického využívania. Toto hodnotenie a celý tento systém zahrňuje celkovú analýzu stavu budovy a jeho konštrukciu, navrhuje opatrenia na zlepšenie efektivity využívania energie, aby sa dosiahlo hospodársky efektívne využívať energie v domácnosti. Pri tejto činnosti sa zároveň vykonáva analýza existujúcich aj navrhovaných technológií, ako napríklad izolačné materiály, systémy na vykurovanie a chladenie, teda klimatizačné zariadenia, kontrola osvetlenia, energetický manažment, sociálne panely a mnohé ďalšie úkony.

ekológia

Úlohou projektového energetického hodnotenia budovy je v prvom rade pomôcť zistiť, čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahol navrhovaný želaný výkon, a tiež ako tento výkon dosiahnuť s čo možnými najnižšími nákladmi. Jeho výhodou je, že poskytuje presné informácie o existujúcich a potencionálne možných problémoch s energiou v budove či v domácnosti a umožňuje vlastníkom budovy prijať opatrenia na vyriešenie týchto problémov. Zároveň vlastníkom budovy pomáha pri plánovaní ďalších projektov týkajúcich sa danej budovy, a takisto aj pri zvyšovaní energetickej účinnosti.

elektrina

Tieto úspory energie môžu následne viesť k zníženiu emisií skleníkových plynov a prispieť tak pri boji proti klimatickým zmenám.

Čo potrebujete pred samotným projektom urobiť?

1. Oboznámte sa so všetkými potrebnými údajmi o budove – veľkosť budovy, jej časti, stav, konštrukcia, vybavenie, servisné systémy, a tak ďalej.

2. Analyzujte súčasné energetické využívanie – skontrolujte údaje o spotrebe energie, spotrebných zariadeniach, účinnosti všetkých zariadení a systémoch, účinnosť vykurovacích, chladiacich a osvetľovacích systémov.